Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

 

Databoek

Nederlandse kinderen zijn over het algemeen gezond en gelukkig. Slechts een kleine groep kinderen, zo’n 300.000, heeft extra bescherming, aandacht en steun nodig. Die kinderen wonen verspreid over heel Nederland. Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat aan de hand van elf indicatoren op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden de gegevens uit 2011 en 2012 vergeleken.

Download hier de bestanden waaruit het Databoek Kinderen in Tel 2014 bestaat:
- Databoek Kinderen in Tel 2014
- Bijlage Ranglijst wijken
- Bijlage Landelijk beeld van de wijken
- Bijlage gemeentegrafieken

Het Databoek Kinderen in Tel 2014 is aan alle gemeenten in Nederland verstuurd.

Exemplaren van het Databoek kunnen worden besteld op de website van het Verwey Jonker Instituut .

   

 

copyright 2012 Kinderen in Tel