Kinderen in Tel voor uw gemeente op maat gemaakt

Cijfers Nederlandse jeugd onmisbaar als basis voor jeugdbeleid Nederlandse gemeenten.

Kinderen in Tel meet sinds 2006 de ontwikkelingen en verschillende in de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland en per gemeente op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. In totaal gebruikt 37% van de gemeenten de data uit Kinderen in Tel als instrument voor de invulling of aanpassen van het jeugdbeleid.

Data over de leefsituatie van kinderen en jongeren in uw gemeente zijn onmisbaar om er voor te zorgen dat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Kinderen in Tel biedt naast het databoek voor heel Nederland ook een op uw gemeente toegesneden rapport en dataset met vergelijkingen van de leefsituatie van de jeugd.

Met het gemeentelijk rapport krijgt u een dataset:
* op wijkniveau
* volgens de nieuwste gemeentelijke indeling
* een vergelijking met zelfde type (regio) gemeenten
* geanalyseerd in trend (2005-2015) op verschillende indicatoren
* overzichtelijk gepresenteerd met opvallende resultaten uitgelicht

Bestel Kinderen in Tel, daarmee zorgt u dat uw gemeente als eerste de cijfers en analyses in huis heeft!

Bestel uw gemeentelijk rapport voor de de reguliere verkoopprijs van EUR 1.000,- Reageren kan via www.defenceforchildren.nl/kinderenintel


Over Kinderen in Tel:
Kinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van indicatoren die zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Kinderen in Tel presenteert data over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Verwey-Jonker Instituut, Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Johanna KinderFonds, Bernard van leer Foundation, Augeo Foundation en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.